Update 19 november ’21

Beste toneelliefhebber.

De nieuwe maatregelen omtrent corona, die ons recent werden toegestuurd, laten ons nog steeds toe om op een veilige manier onze toneelopvoeringen te organiseren.

In tegenstelling tot eerdere berichten is een Covid Save Ticket ( CST ) nu wel vereist en het mondmasker verplicht, ook tijdens de opvoeringen. In ons theatercafé blijven de plaatselijke horeca maatregelen gelden. We zorgen uiteraard ook voor goed geventileerde lokalen.

Wij zijn ervan overtuigd dat u allen onze richtlijnen zullen volgen en respecteren. Een goed humeur, een CST en een mondmasker staan mee garant voor een succesvol en veilig event.

Wij hopen dat deze organisatorische wijzigingen voor u geen belemmering vormen en we kijken samen met u uit naar onze jaarlijkse toneel hoogmis.

Wij hebben er goesting in, jullie ook ?

Tot binnenkort.

Toneel TREES

ONZE SPONSORS

logo vandewalle test_edited.jpg